Śledź nas na:Stawy i ruchy obręczy kończyny górnej

Staw promieniowo - nadgarstkowy, ruchy w nim zachodzące i wykonujące je mięśnie:

STAW PROMIENIOWO - NADGARSTKOWY (art. Radiocarpea)

 1. łączy k. promieniową z szeregiem bliższym k. nadgarstka

 2. powierzchnie stawowe: ¾ powierzchnia nadgarstkowa kości promieniowej, ¼ krążek stawowy

 3. to staw eliptyczny, II stopnia swobody

 4. ruchy: zginanie - prostowanie, odwodzenie - przywodzenie

 5. więzadła:

 • promieniowo - nadgarstkowe grzbietowe (lig. radiocarpeum dorsale) - biegnie od brzegu grzbietowego powierzchni stawowej nadgarstkowej k. promieniowej do powierzchni grzbietowej k. szeregu bliższego nadgarstka.

 • promieniowo - nadgarstkowe dłoniowe (lig. radiocarpeum palmare) - biegnie od wyrostka rylcowatego kości promieniowej do szeregu bliższego nadgarstka i kości główkowatej.

 • Poboczne promieniowe nadgarstka (lig. collaterale carpi radiale) - łączy wyrostek rylcowaty k. promieniowej z kością łódeczkowatą.

 • Poboczne łokciowe nadgarstka (lig. collaterale carpi ulnare) - biegnie od wyrostka rylcowatego k.łokciowej do kości trójgraniastej i grochowatej.

 • Łukowate dłoniowe nadgarstka (lig. arcuatum carpi palmare)- od wyrostka rylcowatego k. łokciowej dokoła głowy k. główkowatej i księżycowatej.

 • Łukowate grzbietowe nadgarstka (lig. arcuatum carpi dorsale) od k. łódeczkowatej do k. trójgraniastej

 

Ruchy ręki:

Flexio (zginanie):

 • palmaris longus

 • flexor carpi radialis

 • flexor carpi ulnaris

 • flexor digitorum superficialis

 • flexor digitorum profundus

 • flexor pollicis

extensio (prostowanie):

 • extensor digitorum

 • extensor carpi radialis

 • extensor carpi ulnaris

 • extensor pollicis

abductio (odwodzenie):

 • flexor carpi radialis

 • extensor carpi radialis

adductio (przywodzenie):

 • flexor carpi ulnaris

 • extensor carpi ulnaris

 Zobacz także