Śledź nas na:Stawy i ruchy obręczy kończyny górnej

STAW BARKOWO - OBOJCZYKOWY (articulatio acromioclavicularis)

 1. łączy obojczyk z łopatką

 2. powierzchnie stawowe: koniec barkowy obojczyka i brzeg przyśrodkowy wyrostka barkowego łopatki

 3. to staw nieregulrny, III stopnia swobody

 4. ruchy: unoszenie - obniżanie, wysuwanie - cofanie, skręt wewnętrzny - skręt zewnętrzny to ruchy obrotowe

Więzadła stawu mostkowo-obojczykowego:

 • mostkowo obojczykowe przednie i tylne (lig. Sternoclaviculare anterior et posterior) - wzmacniają odpowiednie ściany torebki stawowej, biegnie od końca mostkowego obojczyka do górnej części rękojeści mostka.

 • żebrowo - obojczykowe (costoclaviculare) - od górnego brzegu pierwszej chrząstki żebrowej do wycisku więzadła żebrowo-obojczykowego

 • międzyobojczykowe (interclaviculare) - rozpięte między przyśrodkowymi końcami obu obojczyków, poprzecznie we wcięciu szyjnym mostka.

 • występuje krążek stawowy.

 

STAW BARKOWO - OBOJCZYKOWY (art. Acromioclavicularis)

 1. powstaje między końcem barkowym obojczyka a brzegiem przyśrodkowym wyrostka barkowego łopatki.

 2. powierzchnie stawowe: barkowa i obojczykowa.

 3. to staw nieregularny, III stopnia swobody.

 4. ruchy: unoszenie - obniżanie, wysuwanie - cofanie, skręt wewnętrzny - skręt zewnętrzny to ruchy obrotowe

 5. więzadła:

 • barkowo-obojczykowe górne i dolne ( lig. Acromioclaviculare superior et inferior) - biegnie od powierzchni górnej końca barkowego obojczyka do wyrostka barkowego łopatki.

 • kruczo-obojczykowe (lig. Coracoclaviculare) - od guzka stożkowatego obojczyka do powierzchni górnej wyrostka kruczego łopatki. dzieli się na dwa pasma (lig czworoboczne, trapezoideum) od kresy czworobocznej obojczyka i (lig. Stożkowe, conoideum) od guzka stożkowatego obojczyka.

 • może występować krążek stawowy.

 

WIĘZOZROSTY ŁOPATKI

 • Więzadło kruczo-barkowe (lig. Coracoacromiale) od powierzchni tylnej wyrostka kruczego do brzegu przedniego wyrostka barkowego.

 • Więzadło poprzeczne łopatki górne (lig. Transversum scapulae superior) rozpięte nad wcięciem łopatki

 • Więzadło poprzeczne łopatki dolne (lig. Transversum scapulae inferius) od bocznego brzegu grzebienia łopatki do tylnego brzegu panewki stawowej.

 

Ruchy łopatki i wykonujące je mięśnie:

levatio (unoszenie):

 • levator scapulae

 • sternocleidomastoideus

 • trapezius (część górna)

depresio (opuszczanie):

 • pectoralis minor

 • serratus anterior

 • latissimus dorsi

 • trapezius (część dolna)

abductio (odwodzenie):

 • serratus anterior

 • pectoralis major

 • pectoralis minor

adductio (przywodzenie):

 • rhomboideus

 • trapezius

 • latissimus dorsi

 • rotatio ext.

 • trapezius

 • serratus anterior

 • rotatio int.

 • pectoralis minor

 • rhomboideus

 Zobacz także