Śledź nas na:Budowa, funkcje i osobniczy rozwój czaszki

Czaszka tworzy osłonę kostną dla mózgowia i narządów zmysłów, oraz dla początkowych odcinków układu pokarmowego i oddechowego. Na czaszce wyróżnia się dwie różne części: mózgoczaszkę (neurocranium) i trzewioczaszkę (splanchnocranium).

Mózgoczaszka ma kształt kulisty i leży nad twarzoczaszką. Część górna czaszki składa się z płaskich kości w kształcie płytek. Zbudowane są one z dwóch blaszek istoty zbitej: grubszej zewnętrznej i cieńszej wewnętrznej. Między nimi znajduje się śródkościec - czyli istota gąbczasta zawierająca szpik kostny i naczynia krwionośne.

Kości trzewioczaszki mają różny kształt. Tworzą one kostna obudowę oczodołów, jamy nosowej o jamy ustnej.

Cała czaszka składa się z 29 kości. Siedem z nich tworzy mózgoczaszkę, a pozostałe trzewioczaszkę.

Pojemność jamy czaszki pozostaje w związku z objętością mózgowia i wynosi u mężczyzn ok. 1500 cm, a u kobiet ok. 1380 cm.

Kości mózgoczaszki:

 • czołowa (os frontale) - 1

 • ciemieniowa (os parietale) - 2

 • potyliczna (os occipitale) - 1

 • klinowa (os sphenoidale) - 1

 • skroniowa (temporale) - 2

Kości trzewioczaszki dzielimy na trzy grupy:

 • kości czaszki twarzowej - 15

 • kosteczki słuchowe - 6

 • kość gnykowa - 1

Kości czaszki twarzowej parzyste (6):

 • nosowa (os nasale)

 • jarzmowa (os zygomaticum)

 • szczęka (maxilla)

 • łzowa (os lacrimale)

 • małżowina nosowa dolna (concha nasalis inferior)

 • podniebienna (platinum)

Kości czaszki twarzowej nieparzyste (3):

 • sitowa (os ethmoidale)

 • lemiesz (vomer)

 • żuchwa (mandibula)

Kosteczki słuchowe (ossicula auditus):

 • młoteczek (malleus)

 • kowadełko (incus)

 • strzemiączko (stapes)

 Zobacz także