Śledź nas na:Staw biodrowy, ruchy w nim zachodzące i wykonujące je mięśnie

STAW BIODROWY (art. COXAE):

 1. łączy kość 2. miednicy i udową.

 2. powierzchnie stawowe: powierzchnia księżycowata (facies lunata) i głowa kości udowej (caput femoris)

 3. to staw kulisty panewkowy, III stopień swobody.

 4. ruchy: zginanie - prostowanie, odwodzenie - przywodzenie, nawracanie - odwracanie

Więzadła:

 • głowy kości udowej (lig. capitis femoris) - obejmuje główkę stawową

 • biodrowo - udowe (lig. iliofemorale) - między kolcem biodrowym przednim dolnym a kresą międzykrętarzową. Wzmacnia przednią ścianę torebki.

 • łonowo - udowe (lig. pubofemorale) - między gałęzią górną kości łonowej a kresą międzykrętarzową. Wzmacnia przyśrodkową ścianę torebki

 • kulszowo - udowe (lig. ischiofemorale) - między trzonem i gałęzią kości kulszowej a kresą międzykrętarzową. Wzmacnia tylną ścianę torebki.

 • warstwa okrężna (zona orbicularis) są to włókna dokoła najwęższego miejsca szyjki

 

Ruchy w stawie biodrowym i wykonujące je mięśnie:

Zginanie do przodu:

 • prosty uda (rectus femoris)

 • pp. kolec biodrowy przedni dolny

 • pk. guzowatość piszczeli

 

 • biodrowo - lędźwiowy (m. iliopsoas)

 • pp. 12 kręg piersiowy i lędźwiowe od 1-4

 • pk. krętarz mniejszy

 

 • napinacz powięzi szerokiej (tensor fasciae latae)

 • pp. kolec biodrowy przedni górny, powięź pośladkowa

 • pk. kłykieć boczny kości piszczelowej

 

 • krawiecki (sartorius)

 • pp. kolec biodrowy przedni górny

 • pk. guzowatość piszczeli

 

 • przywodziciel wielki (adductor magnus)

 • pp. dolna gałąź kości łonowej

 • pk. dolna część kresy chropawej

 

 • przywodziciel długi (adductor longus)

 • pp. dolna gałąź kości łonowej

 • pk. ½ kresy chropawej

 

 • grzebieniowy (pectineus)

 • pp. grzebień kości łonowej, guzek łonowy

 • pk. kresa grzebieniowa kości udowej

 

 • smukły (gracilis)

 • pp. dolne gałęzie kości łonowej i kulszowej

 • pk. nadkłykieć przyśrodkowy kości udowej, guzowatość piszczeli

 

 • pośladkowy średni (gluteus medius)

 • pp. pow.pośladkowa talerza biodrowego

 • pk. krętarz większy

 

 • pośladkowy mały (gluteus minimus)

 • pp. pow.pośladkowa talerza biodrowego

 • pk. krętarz większy

 

Zginanie do tyłu:

 • pośladkowy wielki (gluteus maximus)

 • pp. kość krzyżowa, powierzchnia pośladkowa talerza biodrowego

 • pk. guzowatość pośladkowa

 

 • przywodziciel wielki (adductor magnus)

 • pp. dolna gałąź kości łonowej

 • pk. dolna część kresy chropawej

 

 • pośladkowy średni (gluteus medius)

 • pp. pow.pośladkowa talerza biodrowego

 • pk. krętarz większy

 

 • pośladkowy mały (gluteus minimus)

 • pp. pow.pośladkowa talerza biodrowego

 • pk. krętarz większy

 

 • półbłoniasty (semimembranosus)

 • pp. guz kulszowy

 • pk. poniżej kłykcia przyśrodkowego piszczeli

 

 • dwugłowy uda (biceps femoris)

 • pp. guz kulszowy, głowa strzałki

 • pk. kresa chropawa

 

 • pólścięgnisty (semitendinosus)

 • pp. guz kulszowy

 • pk. poniżej kłykcia przyśrodkowego piszczeli

 

 • gruszkowaty (piriformis)

 • pp. brzeg kości krzyżowej

 • pk. krętarz wiekszy

 Zobacz także