Śledź nas na:Stawy i ruchy obręczy kończyny górnej

Staw ramienny, ruchy w nim zachodzące, oraz wykonujące je mięśnie:

STAW RAMIENNY (art. Humeri)

 1. powstaje między łopatką a kością ramieniową

powierzchnie stawowe: wydrążenie czyli panewka stawowa łopatki a głową kości ramieniowej

to staw kulisty wolny, III stopień swobody

 1. ruchy: zginanie - prostowanie, nawracanie - odwracanie, odwodzenie - przywodzenie

 2. więzadła:

 • Kruczo-ramienne (lig. coracohumerale) - od podstawy i brzegu bocznym wyrostka kruczego do guzków kości ramiennej, wzmacnia torebkę.

 • Obrąbkowo-ramienne (ligg glenohumeralia)- od szyjki anatomicznej k. ramiennej do brzegu obrąbka stawowego panewki (wyróżniamy górne, środkowe i dolne)

 • Występuje obrąbek stawowy.

 

Ruchy ramienia:

Flexio (zginanie):

 • deltoideus (część przednia)

 • pectoralis major

 • coracobrachialis

 • biceps brachii (caput brevis)

extensio (prostowanie):

 • deltoideus (część tylna)

 • latissimus dorsi

 • teres major

 • triceps brachii (caput lungus)

abductio (odwodzenie):

 • deltoideus

 • supraspinatus

 • biceps brachii (caput longus)

adductio (przywodzenie):

 • pectoralis major

 • latissimus dorsi

 • teres major

 • coracobrachialis

 • biceps brachii (caput brevis)

supinatio (odwracanie):

 • deltoideus (część tylna)

 • teres major

 • infraspinatus

pronatio (nawracanie):

 • deltoideus (część przednia)

 • pectoralis major

 • latissimus dorsi

 • teres major

 

Staw łokciowy, ruchy w nim zachodzące oraz wykonujące je mięśnie:

STAW ŁOKCIOWY (art. Cubiti). Dzieli się na:

Ramienno-promienowy (humeroradialis):

 • powierzchnie stawowe: główka kości ramieniowej, dołek głowy kości promieniowej

 • to staw obrotowo zawiasowy, II stopień swobody

 • ruchy: zginanie-prostowanie, nawracanie-odwracanie.

Ramienno-łokciowy (humeroulnaris):

 • powierzchnie stawowe: bloczek kości ramieniowej, wcięcie bloczkowe kości łokciowej

 • to staw I stopnia swobody, zawiasowy.

 • ruchy: zginanie-prostowanie.

Promieniowo-łokciowy bliższy (radioulnaris proximalis)

 • powierzchnie stawowe: obwód stawowy głowy k. promieniowej (circumferentia art.), wcięcie promieniowe k. łokciowej (incisura radialis)

 • to staw obrotowy, I stopień swobody

 • ruchy: odwracanie-nawracanie.

 

Staw łokciowy jest stawem II stopnia swobody pod warunkiem jego zgięcia.

WIĘZADŁA:

 • Poboczne łokciowe (lig. Collaterale ulnare) - biegnie od nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej do brzegu przyśrodkowego wcięcia bloczkowego kości łokciowej.

 • Poboczne promieniowe (collaterale radiale) - biegnie od nadkłykcia bocznego kości ramieniowej. Dzieli się na dwa ramiona, obejmując głowę kości promieniowej i brzeg promieniowego wcięcia kości łokciowej.

 • Pierścieniowe kości promieniowej (anulare radii) - przyczepia się do brzegów wcięcia promieniowego k.łokciowej i obejmuje obwód stawowy głowy k. promieniowej.

 • Czworokątne (lig. quadratum) rozpięte między dolnym brzegiem wcięcia promieniowego k. łokciowej a cz. szyjki k. promieniowej.

 

Ruchy przedramienia:

Flexio (zginanie):

 • brachialis

 • radialis

 • biceps brachii

 • pronator teres

 • flexor carpi radialis

 • flexor carpi ulnaris

 • palmaris longus

extensio (prostowanie):

 • triceps brachii

pronatio (nawracanie):

 • pronator teres

 • pronator quadratus

supinatio (odwracanie):

 • supinator

 • biceps brachii

 

Błona międzykostna przedramienia (membrana interossea antebrachii) - to mocna, włóknista błona, rozpięta między brzegami międzykostnymi kości przedramienia. Nie hamuje ona ruchów nawracania czy odwracania przedramienia. Jej najsilniejsza część środkowa, napina się jedynie w pośrednim położeniu. Spełnia zadanie mechaniczne, jako czynnik przenoszący obciążenie na kość ramieniową, wiąże kości przedramienia w jedną konstrukcję mechaniczną.

 

STAW PROMIENIOWO-ŁOKCIOWY DALSZY (art. Radio-ulnaris distalis)

 • powstaje między kością promieniową a łokciową

powierzchnie stawowe: głowa kości łokciowej, wcięcie łokciowe kości promieniowej

to staw obrotowy, I stopień swobody

 • ruchy: nawracanie - odwracanie

 • występują kaletki i krążek stawowy.

 Zobacz także