Śledź nas na:Stawy i ruchy obręczy kończyny górnej

Stawy ręki, ruchy w nich zachodzące i wykonujące je mięśnie:

Staw śródnadgarstkowy (art. mediocarpea)

 • łączy oba szeregi kości nadgarstka.

 • powierzchnie stawowe: główkę i panewkę stawową tworzą powierzchnie stawowe sąsiadujących ze sobą kości nadgarstka.

Stawy międzynadgarstkowe (art.- nes. intercarpeae)

 1. stawy te występują pomiędzy poszczególnymi kośćmi nadgarstka.

 2. więzadła:

 • międzynadgarstkowe dłoniowe (lig intercarpea palmaria)- od k. główkowatej do otaczających ją kości

 • międzynadgarstkowe grzbietowe (lig intercarpea dorsalia) - przebiegają przeważnie poprzecznie lub skośnie od jednej kości do drugiej.

 • międzynadgarstkowe międzykostne (lig intercarpea interossea)- łączy powierzchnie stawowe kości szeregu dalszego

 • łokciowo - nadgarstkowe dłoniowe (lig ulnocarpeum palmare) - od wyrostka rylcowatego kości promieniowej do szeregu bliższego kości nadgarstka.

Więzadła stawów nadgarstkowo-śródręcznych i międzyśródręcznych:

 • nadgarstkowo-śródręczne dłoniowe i grzbietowe (lig carpometacarpea palmaria et dorsalia) łączą szereg dalszy k. nadgarstka z podstawami k. śródręcza II-V

 • nadgarstkowo-śródręczne międzykostne (lig carpometacarpeum interosseum) od powierzchnie podstaw III i IV k. śródręcza do zwróconych do siebie powierzchni k. haczykowatej i główkowatej

 • śródręczne dłoniowe, grzbietowe i międzykostne (lig metacarpea palmaria, dorsalia et interossea) wzmacniają one torebki stawów międzyśródręcznych

 • troczek zginaczy (retinaculum flexorum) zwany więzadłem poprzecznym nadgarstka (lig carpi transversum) rozpięte między wyniosłością promieniową nadgarstka a łokciową.

 

Ruchy w stawach ręki i mięśnie w nich uczestniczące:

Zginanie dłoniowe:

 • zginacz powierzchowny palców (flexor digitorum superficialis)

 • pp. nadkłykieć przyśrodkowy kości ramieniowej, wyrostek dziobiasty kości łokciowej

 • pk. brzegi środkowych paliczków 2-5

 

 • zginacz głęboki palców (flexor digitorum profundum)

 • pp. przednia powierzchnia kości łokciowej, błona międzykostna

 • pk. podstawa poaliczków dalszych 2-5

 

 • zginacz kciuka długi (flexor pollicis longus)

 • pp. przednia powierzchnia kości promieniowej, błona międzykostna

 • pk. podstawa dalszego paliczka

 

 • zginacz promieniowy nadgarstka (flexor carpi radialis)

 • pp. nadkłykieć przyśrodkowy kości ramieniowej

 • pk. podstawa kości śródręcza II

 

 • zginacz łokciowy nadgarstka (flexor carpi ulnaris)

 • pp. nadkłykieć przyśrodkowy kości ramieniowej

 • pk. rozcięgno dłoniowe

 

 • dłoniowy długi (palmaris longus)

 • pp. nadkłykieć przyśrodkowy kości ramieniowej

 • pk. rozcięgno dłoniowe

 

 • odwodziciel długi kciuka (abductor pollicis longus)

 • pp. powierzchnia kości promieniowej i łokciowej

 • pk. podstawa kości śródręcza

 

Zginanie grzbietowe:

 • prostownik palców (extensor digitorum)

 • pp. nadkłykieć boczny kości promieniowej

 • pk. podstawa paliczków dalszych II - V

 • prostownik łokciowy nadgarstka (extensor carpi ulnaris)

 • pp. nadkłykieć boczny kości ramieniowej

 • pk. podstawa V kości śródręcza

 

 • prostownik długi kciuka (extensor pollicis longus)

 • pp. tylna powierzchnia kości łokciowej

 • pk. podstawa dalszego paliczka kciuka

 

 • prostownik palca wskaziciela (extensor indicis)

 • pp. część dalsza powierzchni tylnej kości łokciowej, błona międzykostna

 • pk. rozcięgno grzbietowe palca wskazującego

 

Zginanie promieniowe (odwodzenie):

 • odwodziciel kciuka długi (abductor pollicis longus)

 • pp. powierzchnia kości promieniowej i łokciowej

 • pk. podstawa kości śródręcza

 

 • prostownik promieniowy nadgarstka (extensor carpi radialis)

 • pp. brzeg boczny kości ramieniowej

 • pk. podstawa II kości śródręcza

 

 • zginacz promieniowy nadgarstka (flexor carpi radialis)

 • pp. nadkłykieć przyśrodkowy kości ramieniowej

 • pk. podstawa kości śródręcza II

 

 • prostownik długi kciuka (extensor pollicis longus)

 • pp. tylna powierzchnia kości łokciowej

 • pk. podstawa dalszego paliczka kciuka

 

 • prostownik palca wskaziciela (extensor indicis)

 • pp. część dalsza powierzchni tylnej kości łokciowej, błona międzykostna

 • pk. rozcięgno grzbietowe palca wskazującego

 

Zginanie łokciowe (przywodzenie):

 • zginacz łokciowy nadgarstka (flexor carpi ulnaris)

 • pp. nadkłykieć przyśrodkowy kości ramieniowej

 • pk. rozcięgno dłoniowe

 • prostownik łokciowy nadgarstka (extensor carpi ulnaris)

 • pp. nadkłykieć boczny kości ramieniowej

 • pk. podstawa V kości śródręcza

 

 • prostownik palców (extensor digitorum)

 • pp. nadkłykieć boczny kości promieniowej

 • pk. podstawa paliczków dalszych II - V

 Zobacz także