Śledź nas na:Staw skroniowo żuchwowy, ruchy w nim zachodzące i wykonujące je mięśnie

Staw skroniowo żuchwowy (art. Temporomandibularis) - główkę stawu tworzy powierzchnia stawowa dołu żuchwowego i guzka stawowego kości skroniowej. Występuje krążek stawowy. Spełnia on funkcję przesuwalnej panewki dla głowy żuchwy.

Torebka stawowa: jest wiotka i obszerna.

Więzadła:

 • boczne (laterale)

 • klinowo żuchwowe (sphenomandibulare) - wzmacniają torebkę

 • rykowo żuchwowe (stylomandibulare)

 

RUCHY:

Wysuwanie żuchwy:

skrzydłowy boczny (m. Petrygoideus laterali)

 • pp. wyr. skrzydłowy, grzebień podskroniowy

 • pk. wyr. Kłykciowy żuchwy

 

Cofanie żuchwy:

skroniowy (m. Temporalis)

 • pp. dół skroniowy

 • pk. wyr. Dziobiasty żuchwy

 

Unoszenie żuchwy (zamykanie żuchwy):

skroniowy (m. Temporalis)

 • pp. dół skroniowy

 • pk. wyr. Dziobiasty żuchwy

żwacz (masseter)

 • pp. łuk jażmowy, kość jażmowa, wyr. Jażmowy szczęki

 • pk. kąt żuchwy

skrzydłowy przyśrodkowy (petrygoideus medialis)

 • pp. dół skrzydłowy k. Klinowej

 • pk. kąt żuchwy.

 

Obniżanie żuchwy (otwieranie ust):

skrzydłowy boczny (petrygoideus laterale)

 • pp. wyr. Skrzydłowy, grzebień podskroniowy

 • pk. wyr. kłykciowy żuchwy

żuchwowo guzkowy (m. Mylohoideus)

dwubrzuśćcowy (digastrius)

brudkowo guzkowy (geniohoideus)

 

Skręcanie żuchwy na zewnątrz:

skroniowy (temporalis)

 • pp. dół skroniowy

 • pk. wyr. Dziobiasty żuchwy

żwacz (masseter)

 • pp. łuk jarzmowy, kość jarzmowa, wyr. Jażmowy szczęki

 • pk. kąt żuchwy

skrzydłowy przyśrodkowy (petrygoideus medialis)

 • pp. dół skrzydłowy k.klinowej

 • pk. kąt żuchwy.

 

Skręcanie żuchwy do wewnątrz:

skrzydłowy boczny (petrygoideus laterale)

 • pp. wyr. Skrzydłowy, grzebień podskroniowy

 • pk. wyr. Kłykciowy żuchwy

 

Ruchy obrotowe żuchwy (żucia):

skrzydłowy boczny (petrygoideus laterale)

 • pp. wyr. Skrzydłowy, grzebień podskroniowy

 • pk. wyr. Kłykciowy żuchwy

skroniowy (temporalis)

 • pp. dół skroniowy

 • pk. wyr. Dziobiasty żuchwy

żwacz (masseter)

 • pp. łuk jażmowy, kość jażmowa, wyr. Jażmowy szczęki

 • pk. kąt żuchwy

skrzydłowy przyśrodkowy (petrygoideus medialis)

 • pp. dół skrzydłowy k. Klinowej

 • pk. kąt żuchwy.

policzkowy (buccinator)

 • pp. wyrostki zębodołowe szczęki

 • pk. wyrostki zębodołowe żuchwy

 Zobacz także