Śledź nas na:Mięśnie brzucha

MIĘŚNIE BRZUCHA

m. RECTUS ABDOMINIS - prosty brzucha

  • pp. powierzchnia zewn. chrząstek żebrowych V-VII, wyrostek mieczykowaty

  • pk. gałąź górna kości łonowej, przednia powierzchnia spojenia łonowego

 

Ma kształt szerokiej taśmy położonej symetrycznie w przedniej ścianie brzucha. Rozpięty jest między mostkiem i środkowymi żebrami a kością łonową. Czynność mięśnia prostego brzucha polega głównie na zginaniu tułowia do przodu. W trakcie zginania tułowia do przodu, równocześnie obniża on żebra działa więc też jako mięsień wydechowy.

 

m. OBLIQUUS EXTERNUS ABDOMINIS - skośny zewnętrzny brzucha

  • pp. powierzchnia zewnętrzna żeber V-XII

  • pk. grzebień kości biodrowej, wiązadło pachwinowe, kresa biała

Leży powierzchownie na przednio - bocznej ścianie dolnego odcinka klatki piersiowej oraz brzucha. Mięsień ten oprócz zginania bocznego, skręcania tułowia w skurczu jednostronnym i zginania kręgosłupa do przodu, obniża też żebra powodując wydech.

 

m. OBLIQUUS INTERNUS ABDOMINIS - skośny wewnętrzny brzucha

  • pp. powięź piersiowo-lędźwiowa, kresa pośrednia grzebienia kości biodrowej

  • pk. krawędzie dolne trzech dolnych żeber, kresa biała

Jest prawie całkowicie przykryty przez mięsień skośny zewnętrzny. Mięsień ten oprócz zginania przedniego i bocznego oraz skręcania bocznego kręgosłupa, pociąga też klatkę piersiową ku dołowi powodując wydech.

 

m. TRANSVERSUS ABDOMINIS - poprzeczny brzucha

  • pp. wyrostki żebrowe kręgów lędźwiowych, grzebień kości biodrowej, boczna część wiązadła pachwinowego

  • pk. kresa biała

Leży najgłębiej ze wszystkich mięśni brzucha. Bezpośrednio przykryty jest przez mięsień skośny wewnętrzny. Mięsień ten zwęża klatkę piersiową, pociąga żebra ku dołowi przez co przyczynia się do wydechu. Jednak jego podstawowa funkcja to stworzenie kurczliwego pierścienia wokół brzucha, co daje możliwość zwężania lub rozszerzania jamy brzusznej. To główny mięsień przyczyniający się do wytworzenia tłoczni brzusznej.

 

m. PYRAMIDALIS - stożkowy

  • pp. gałąź górna kości łonowej i spojenie łonowe

  • pk. kresa biała

Leży w dolnej części brzucha, wewnątrz pochewki mięśnia prostego. Ma kształt trójkąta o wierzchołku skierowanym ku górze. To mięsień szczątkowy, bardzo zmienny. Jego słabe działanie polega na napinaniu kresy białej.

 

PRZEPONA - diaphragma

Stanowi mięśniową przegrodę między jama klatki piersiowej i jama brzuszną. To płaski, cienki mięsień, wysklepiony na kształt kopuły do jamy klatki piersiowej. Składa się z obwodowo położonej części mięśniowej i centralnie położonej części ścięgnistej.

Przepona jest najważniejszym mięśniem wdechowym działającym bez przerwy od chwili urodzenia. Przepona jest również czynna w czasie wydawania głosu - reguluje siłę wydechowego prądu powietrza.

 Zobacz także