Śledź nas na:Połączenia miednicy i ich rozwój w ontogenezie

Kość miedniczna zaliczana jest do największych kości szkieletu. W dzieciństwie aż do okresu pokwitania, składa się z trzech części oddzielonych od siebie warstwą chrząstki: kości biodrowej, kości kulszowej i kości łonowej. Dopiero w wieku około 16 do 18 roku życia następuje zrost kości w jedną część w obrębie dużej panewki stawowej. Kość łonowa i kulszowa ograniczają duży otwór zasłonowy. Kość biodrowa stanowi górno - tylną część kości miednicznej.

STAW KRZYŻOWO - BIODROWY (articulatio sacroiliaca)

 1. powierzchnie stawowe: powierzchnie uchowate kości krzyżowej i biodrowej

 2. to staw wolny płaski

 3. więzadła:

 • krzyżowo - biodrowo brzuszne, grzbietowe i międzykostne (ligg. sacroiliaca ventralia, dorsalia et interossea) - to bardzo silne i krótkie więzadła biegnące od jednej kości do drugiej

 • biodrowo - lędźwiowe (lig. iliolumbale) - między wyrostkami żebrowymi IV i V kręgu lędźwiowego a grzebieniem biodrowym i powierzchnią górną k. krzyżowej.

 • krzyżowo - guzowe i krzyżowo - kolcowe (lig. sacrotuberale et lig. sacrospinale) - biegną od tyłu kości krzyżowej i guzicznej do kolca kulszowego.

 • błona zasłonowa i więzadło pachwinowe (membrana obturatoria et lig inguinale) błona zamyka otwór zasłoniony, więzadło biegnie od kolca biodrowego do guza łonowego

 

SPOJENIE ŁONOWE (symphysis pubica)

 1. Utworzony przez powierzchnie kości łonowych, między którymi znajduje się krążek międzyłonowy (discus interpubicus).

 2. Spojenie wzmacniają dwa więzadła:

 • łonowe górne (lig. pubicum superius) - przebiega między guzkami łonowymi kości łonowych

 • łukowate łonowe (lig. arcuatum pubis) - to u mężczyzn sklepienie kąta podłonowego, a u kobiet łuku łonowego.

 

 Zobacz także