Śledź nas na:Mechanika ruchów oddechowych z uwzględnieniem uczestniczących w nich mięśni

Skurcz mięśni wdechowych powoduje zwiększenie się wszystkich trzech wymiarów klatki piersiowej. Zmiana wymiaru przednio - tylnego i poprzecznego jest przede wszystkim wynikiem działania mięśni unoszących żebra. Natomiast zmiana wymiaru pionowego zależy głównie od przepony.

Spłaszczenie przepony o 1 - 2 cm, przy jej powierzchni, powoduje powiększenie objętości klatki piersiowej o 70%. Ponieważ klatka piersiowa tworzy przestrzeń zamkniętą, powiększenie jej wymiaru powoduje powiększenie jej objętości, połączone z obniżeniem ciśnienia w jej wnętrzu. W rozciągniętych pęcherzykach płucnych ciśnienie powietrza obniża się, wskutek czego do płuc dostaje się powietrze z otoczenia. Wydech następuje wskutek zmniejszenia wszystkich wymiarów klatki piersiowej dzięki sprężystości elementów jej ścian. Skurcz mięśni międzyżebrowych wewnętrznych oraz czynne napięcie mięśni brzucha pogłębiają wydech.

W zależności od tego czy w trakcie oddychania występuje przewaga ruchów przepony, czy klatki piersiowej, odróżnia się dwa zasadnicze typy oddechowe: piersiowy (żebrowy) i brzuszny (przeponowy). Typ piersiowy występuje częściej u kobiet (zwłaszcza w okresie ciąży), a typ brzuszny u mężczyzn, ale nie stanowi top reguły.

Typ oddychania zmienia się z wiekiem. W okresie młodości przeważa oddychanie piersiowe. W wieku późniejszym przeważa typ oddychania mieszany, wskutek zmniejszonej sprężystości klatki piersiowej oraz spłaszczenia i obniżenia przepony.

 

Wdech spoczynkowy (spokojny):

 • przepona

 • mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne

 

Wydech spoczynkowy (spokojny):

 • międzyżebrowe wewnętrzne

 

Wdech wysiłkowy:

 • pochyłe

 • mostkowo - obojczykowo - sutkowy

 • zębaty tylny górny

 • piersiowy mniejszy

 • podobojczykowy

 • zębaty przedni

 • czworoboczny grzbietu

 • równoległoboczny

 • dźwigacz łopatki

 • piersiowy większy

 • najszerszy grzbietu

 • prostownik grzbietu

 

Wydech wysiłkowy (wzmożony):

 • prosty brzucha

 • skośny zewnętrzny brzucha

 • skośny wewnętrzny brzucha

 • poprzeczny brzucha

 • czworoboczny lędźwi

 • poprzeczny klatki piersiowej

 • zębaty tylny dolny

 • podżebrowe

 • najszerszy grzbietu.

 Zobacz także