Śledź nas na:Morfologia szkieletu kończyny górnej

OBOJCZYK - clavicula:

od góry:

 • extremitas acromialis - koniec barkowy

 • extremitas sternalis - koniec mostkowy

 • facies articularis sternalis - powierzchnia stawowa mostkowa

 

od dołu:

 • facies articularis acromialis - powierzchnia stawowa barkowa

 • linea trapezoidea - kresa czworoboczna

 • tuberculum cocoideum - guzek stożkowy

 • impresio lig. costoclavicularis - wycisk więzadła żebrowo - obojczykowego

 

ŁOPATKA - scapula:

z tyłu:

 • angulus superior - kąt górny

 • fossa supraspinata - dół nadgrzebieniowy

 • spina scapulae - grzebień łopatki

 • margo superior - brzeg górny

 • incisura scapulae - wcięcie łopatki

 • processus coracoideus - wyrostek kruczy

 • acromion - bark

 • angulus lateralis - kąt boczny

 • fossa infraspinata - dół podgrzebieniowy

 • margo lateralis - brzeg boczny

 • angulus inferior - kąt dolny

 • margo medialis - brzeg przyśrodkowy

z przodu:

 • facies articularis acromialis - powierzchnia stawowa barkowa

 • fossa subscapularis - dół podłopatkowy

 • facies costalis - powierzchnia żebrowa

 • tuberculum infraglenoidale - guzek podpanewkowy

 • cavitas glenoidalis - wdrążenie stawowe / panewkowe

 • collum scapulae - szyjka łopatki

z boku:

 • tuberculum supraglenoidale - guzek nadpanewkowy

 

KOŚĆ RAMIENNA - os humeri:

z przodu:

 • tuberculum majus - guzek większy

 • caput humeri - głowa kości ramiennej

 • collum anatomicum - szyjka anatomiczna

 • tuberculum minus - guzek mniejszy

 • collum chirurgicum - szyjka chirurgiczna

 • crist tuberculi minoris - grzebień guzka mniejszego

 • facies anterior medialis - powierzchnia przednia przyśrodkowa

 • margo lateralis - brzeg boczny

 • fossa coronoidea - dół dziobiasty

 • epicondylus medialis - nadkłykieć- przyśrodkowy

 • trochlea humeri - bloczek kości ramieniowej

 • capitulum humeri - główka kości ramieniowej

 • epicondylus lateralis - nadkłykieć- boczny

 • fossa radialis - dół promieniowy

 • margo lateralis - brzeg boczny

 • facies anterior lateralis - powierzchnia przednia boczna

 • tuberositas deltoidea - guzowatość- naramienna

 • crista tuberculi majoris - grzebień guzka większego

z tyłu:

 • facies posterior - powierzchnia tylna

 • fossa olecrani - dół łokciowy

 Zobacz także