Śledź nas na:Morfologia kręgosłupa z uwzględnieniem różnic w budowie kręgów poszczególnych jego odcinków

Ruchy kręgosłupa i wykonujące je mięśnie:

Odcinek szyjny:

Zginanie do przodu (skurcz obustronny)

długi szyi (longus colli)

 • pp. kręgi piersiowe, szyjne

 • pk. kręgi szyjne, kręg szczytowy i obrotowy.

mostkowo-obojczykowo-sutkowy (sternocleidomastoideus)

 • pp. rękojeść mostka, koniec mostkowy obojczyka.

 • pk. wyr. sutkowy k. skroniowej, kresa karkowa k. Potylicznej.

pochyły przedni (scalenus anterior)

 • pp. wyr. poprzeczny kręgów szyjnych VI i VII

 • pk. guzek mięśnia pochyłego przedniego żebra I

 

Zginanie do tyłu (skurcz obustronny)

płatowy (splenius)

 • pp. wyr. kolczysty, kręg szyjny III do kręgu piersiowego V

 • pk. wyr. poprzeczny kręgów szyjnych I-III, kresa karkowa i wyr. sutkowy k. skroniowej

prostownik grzbietu (erector spinae)

 

Zginanie w bok (skurcz jednostronny)

pochyłe (scalemus)

płatowy (splenius)

 • pp. wyr. kolczysty, kręg szyjny III do kręgu piersiowego V

 • pk. wyr. poprzeczny kręgów szyjnych I-III, kresa karkowa i wyr. sutkowy k. skroniowej

długi szyi cz. boczna. (longus colli)

 • pp. kręgi piersiowe, szyjne

 • pk. kręgi szyjne, kręg szczytowy i obrotowy.

mostkowo-obojczykowo-sutkowy (sternocleidomastoideus)

 • pp. rękojeść mostka, koniec ostkowy obojczyka.

 • pk. wyr. sutkowy k. skroniowej. kresa karkowa k. Potylicznej.

prostownik grzbietu (erector spinae)

dźwigacz łopatki (levator scapulae)

 

Skręcanie:

w tę samą stronę:

płatowy (splenius)

 • pp wyr. kolczysty, kręg szyjny III do kręgu piersiowego V

 • pk. wyr. poprzeczny kręgów szyjnych I-III, kresa karkowa i wyr. sutkowy k. skroniowej

w przeciwną stronę:

mostkowo-obojczykowo-sutkowy (sternocleidomastoideus)

 • pp. rękojeść mostka, koniec mostkowy obojczyka.

 • pk. wyr. sutkowy k. skroniowej. kresa karkowa k. Potylicznej.

półkolcowy (semispinalis)

 • pp. i pk. wyrostki kolczyste położone wyżej, oprócz VI i VII kręgu, łuska k. Potylicznej

wielodzielny (multifidus)

 • pp. i pk. Wyrostki kolczyste położone wyżej, oprócz II-IV kręgu.

skręcające (mm. Rotatores)

 • pp.i pk. wyrostki kolczyste kręgów sąsiednich leżące wyżej - mięśnie skręcające krótkie

 

 

Odcinek piersiowo lędźwiowy:

zginanie do przodu (skurcz obustronny)

prosty brzucha (rectus abdomnis)

 • pp. chrząstki żebrowe V-VII, wyrostek mieczykowaty

 • pk. kość łonowa, spojenie łonowe

skośny brzucha zewnętrzny i wewnętrzny (obliqus externus et infernus)

 • pp. żebra V-VII, grzebień kości biodrowej, więzadło pachwinowe

 • pk. więzadło pachwinowe, kresa biała, trzy ostatnie żebra.

lędźwiowy większy (psoas major)

 • pp. XII kręg piersiowy i I-IV ldźwiowy, XII żebro

 • pk. krętarz mniejszy k. Udowej.

 

zginanie do tyłu (skurcz obustronny)

 • prostownik grzbietu (erector spinea)

 

zginanie w bok (skurcz jednostronny)

prostownik grzbietu (erector spinea)

skośny brzucha zewnętrzny i wewnętrzny (obliqus externus et infernus)

 • pp. żebra V-VII, grzebień kości biodrowej, więzadło pachwinowe

czworoboczny lędźwi (quadratus lumborum)

 • pp. grzebień k. Biodrowej, więzadło biodrowo lędźwiowe.

 • pk. kręgi lędźwiowe I-IV, żebro XII

lędźwiowy większy (psoas major)

 • pp. XII kręg piersiowy i I-IV lędźwiowy, XII żebro

 • pk. krętarz mniejszy k. udowej.

 

Skręcanie (skurcz jednostronny):

w tę samą stronę:

skośny wewnętrzny brzucha (obliqus internus abdomnis)

 • pp. powięź piersiowo lędźwiowa, grzebień kości biodrowej, więzadło pachwinowe

 • pk. kresa biała, trzy ostatnie żebra

krzyżowo grzbietowy (sacrospinalis)

 • pp. i pk. kość krzyżowa, grzebień biodrowy, dolne kręgi lędźwiowe

w przeciwną stronę:

skośny zewnętrzny brzucha (obliqus externus abdomnis)

 • pp. żebra V-XII

 • pk. kość biodrowa, kresa biała i więzadło pachwinowe.

poprzecznokolcowy (transwersospinalis)

 • pp. wyrostki poprzeczne kręgów

 • pk. wyrostki kolczyste kręgów położone wyżej.

 Zobacz także