Śledź nas na:Śródmózgowie, jego budowa i funkcje

Śródmózgowie jest jednym z pierwotnych pęcherzyków mózgowia. Jest to krótka części pnia mózgowego łączącą międzymózgowia z mostem i móżdżkiem.

 

 W skład śródmózgowia wchodzą dwa konary mózgowe i blaszki pokrywy śródmózgowia. Konary mózgowia leżą powyżej mostu tworząc jego przedłużenie ku górze. Powierzchnię brzuszną śródmózgowia uwypuklają parzyste odnogi. Między nimi znajduje się dół międzykonarowy i na jego dnie niewielkie pole zawierające liczne otworki dla naczyń krwionośnych czyli istotę dziurkowaną tylną. We wnętrzu śródmózgowia przebiega wąski kanał zwany wodociągiem mózgu, łączący komorę trzecią z komorą czwartą położoną w międzymózgowiu. W ścianie dolnej wodociągu mózgu znajdują się jądra ruchowe nerwów trzeciego i czwartego. Nerw trzeci okoruchowy wychodzi ze śródmózgowia na powierzchni podstawnej mózgu w dole międzykonarowym, natomiast nerw czwarty bloczkowy jest jedynym spośród nerwów mózgowych, który ukazuje się na powierzchni grzbietowej pnia mózgu, skąd kieruje się ku podstawie wokół powierzchni konara mózgowego. Powierzchnie grzbietową śródmózgowia tworzy przede wszystkim blaszka zwana dawniej blaszką czworaczą. Leży ona po grzbietowej stronie nad wodociągiem i jest zakryta półkulami mózgowymi. Blaszka ta składa się z dwóch par wzgórków: górnych i dolnych. Wzgórki górne są większe i nieco bardziej spłaszczone. Są one podkorowym ośrodkiem wzroku. Wzgórki dolne mają kształt bardziej wypukły, półkolisty. Do jądra wzgórka dolnego wnikają włókna słuchowe wstęgi bocznej. Ramy wzgórka dolnego łączą dwa podkorowe ośrodki słuchu. Ośrodki te odpowiadają za ruchowe i wegetatywne odruchy na bodźce świetlne i akustyczne, np. zwężanie źrenic pod wpływem silnego światła. Od każdego wzgórka biegnie do przedmózgowia pasmo istoty białej zwane ramieniem wzgórka. Budowę wewnętrzną śródmózgowia tworzą kolejno: odnogi mózgu i nakrywka budujące wspólnie konary mózgu, oraz pokrywa śródmózgowia. Konary oddziela od pokrywy płaszczyzna poprzeczna przeprowadzona wzdłuż wodociągu mózgu.

 Zobacz także