Śledź nas na:Osie i płaszczyzny ciała człowieka oraz nazewnictwo położenia narządów i ich elementów w przestrzeni

Główne osie ciała: pionowe lub długie, poprzeczne lub poziome, strzałkowe.

 

 • Osie pionowe lub długie (axes verticales s. longitudinales) - wyznaczają kierunek górny i dolny. Najdłuższą oś pionową, biegnącą od szczytu głowy do podstawy ciała nazywamy osią główną.

 • Osie poprzeczne lub poziome (axes transversales s. horizontales) - są prostopadłe do osi pionowych i biegną od strony prawej do lewe, określając kierunek boczny i przyśrodkowy.

 • Osie strzałkowe (axes sagitales) - maja kierunek przedniotylny, są prostopadłe do obu poprzednich osi. Określają kierunek przedni lub brzuszny oraz tylny lub grzbietowy.

 

Płaszczyzny ciała odpowiadają osiom przez które przechodzą:

 • Płaszczyzny strzałkowe (plana sagitalia) - określone przez oś strzałkową i pionową, biegną od przodu do tyłu. Płaszczyznę sztrzałkową środkową przechodzącą przez oś główną nazywamy płaszczyzna symetrii ciała lub pośrodkową.

 • Płaszczyzny czołowe (plana frontalia) - biegną w przybliżeniu równolegle do czoła i są określone przez oś poprzeczną i pionową.

 • Płaszczyzny poprzeczne lub poziome (plana transversalia s. horizontalia) - określone przez oś poprzeczną i strzałkową, biegną poziomo, prostopadle do obu płaszczyzn poprzednich.

 

Ruchy ciała i ich części zachodzące wokół poszczególnych osi i w poszczególnych płaszczyznach:

Ruchy, płaszczyzny i osie:

 • zginanie (flexio)

 • prostowanie (extensio)

 • płaszczyzna strzałkowa, oś pozioma.

 

 • odwodzenie (abdoctio)

 • przywodzenie (adductio)

 • płaszczyzna czołowa, oś strzałkowa

 

 • nawracanie (pronatio)

 • odwracanie (supinatio)

 • płaszczyzna pozioma, oś pionowa.

 

 • obwodzenie (circumductio)

 • płaszczyzna strzałkowa, oś pozioma.

 Zobacz także