Śledź nas na:Morfologia szkieletu kończyny górnej

KOŚĆ ŁOKCIOWA - os ulna:

z przodu:

 • olecranon - łokieć

 • tuberositas ulnae - guzowatość łokciowa

 • margo anterior - brzeg przedni

 • facies anterior - powierzchnia przednia

 • processus styloideus medialis - wyrostek rylcowaty przyśrodkowy

 • caput ulnae - głowa łokciowa

 • margo interossus - brzeg międzykostny

 • incisura radialis - wcięcie promieniowe

 • processus coronoideus - wyrostek dziobiasty

od strony kości promieniowej:

 • incisura trochlearis - wcięcie bloczkowe

 • circumferentia articularis - obwód stawowy

 • facies posterior - powierzchnia tylna

 • margo posterior - brzeg tylny

 • crista musculi supinatoris - grzebień mięśnia odwracacza

 

KOŚĆ PROMIENIOWA - os radii:

z przodu:

 • caput radii - głowa kości promieniowej

 • tuberositas radii - guzowatość- kości promieniowej

 • margo interosseus - brzeg międzykostny

 • facies anterior - powierzchnia przednia

 • incisura ulnari - wcięcie łokciowe

 • facies articulerais carpea - powierzchnia stawowa nadgarstkowa

 • margo anterior - brzeg przedni

 • collum radii - szyjka kości promieniowej

 • circumferentia articularis - obwód stawowy

 

KOŚCI RĘKI - ossa manus:

 • phalanx proximalis - paliczek bliższy

 • phalanx media - paliczek środkowy

 • phalanx distalis - paliczek dalszy

 

Nazwy palców:

 • pollex - kciuk

 • index - wskazujący

 • medianus - środkowy

 • anularis - obrączkowy

 • digitus minimus - mały

 

Kości nadgarstka:

szereg bliższy:

 • os pisiforme - grochowata

 • os triquetrium - trójgraniasta

 • os lunatum - księżycowata

 • os scaphoideum - łódeczkowata

szereg dalszy:

 • os hamatum - haczykowata

 • os capitatum - główkowata

 • os trapezoideum - czworoboczna

 • os multangulum - wielokątna

 Zobacz także