Śledź nas na:Ruchy głowy i wykonujące je mięśnie

Zginanie głowy do przodu (skurcz obustronny):

długi głowy (longus capitis)

 • pp. wyrostki poprzeczne kręgów szyjnych III - VI

 • pk. część podstawna kości potylicznej

 

prosty głowy przedni (recnus capitis anterior)

 • pp. łuk przedni i nasada wyrostka poprzecznego kręgu szczytowego

 • pk. część podstawna kości potylicznej

 

Zginanie głowy do tyłu (skurcz obustronny):

czworoboczny grzbietu (trapezius) cz. Górna

 • pp. guzowatość potyliczna, więzadło karkowe, wyrostki poprzeczne k. piersiowych

 • pk. koniec barkowy obojczyka, wyrostek barkowy łopatki, grzebień łopatki

prostownik grzbietu (erector spinae)

mięśnie podpotyliczne

mostkowo - obojczykowo- sutkowy (sternocleidomastoideus)

 • pp. powierzchnia przedniej rękojeści mostka, powierzchnia górna końca mostkowego obojczyka

 • pk. wyrostek sutkowaty kości skroniowej, przyległa część kresy karkowej górnej potylicznej

 

Zginanie głowy w bok:

płatowaty (splenius capitis)

 • pp. wyrostki kolczyste kręgu szyjnego III do kręgu piersiowego V lub VI

 • pk. wyrostki poprzeczne kręgów szyjnych I - III, kresa karkowa

mostkowo - obojczykowo - sutkowy (sternocleidomastoideus)

 • pp. powierzchnia przedniej rękojeści mostka, powierzchnia górna końca mostkowego obojczyka

 • pk. wyrostek sutkowaty kości skroniowej, przyległa część kresy karkowej górnej potylicznej

prosty głowy boczny (rectus capitis lateralis)

 • pp. wyrostek poprzeczny kręgu szczytowego

 • pk. wyrostek wcięcia żyły szyjnej kości potylicznej

półkolcowy (semispinalis)

 • pp. i pk. wyrostki kolczyste sąsiadujących kręgów.

 

Obracanie głowy w tę samą stronę:

płatowaty (splenius capitis)

 • pp. wyrostki kolczyste kręgu szyjnego III do kręgu piersiowego V lub VI

 • pk. wyrostki poprzeczne kręgów szyjnych I - III, kresa karkowa

skośny głowy dolny (obliqus capitis inferior)

 • pp. wyrostek kolczysty kręgu obrotowego

 • pk. wyrostek poprzeczny kręgu szczytowego

prosty głowy tylny większy (rectus capitis posterior major)

 • pp. wyrostek kolczysty kręgu obrotowego

 • pk. poniżej kresy karkowej dolnej

prosty głowy tylny mniejszy (rectus capitis posterior minor)

 • pp. guzek tylny kręgu szczytowego

 • pk. poniżej kresy karkowej dolnej

 

Obracanie głowy w przeciwną stronę:

mostkowo - obojczykowo - sutkowy (sternocleidomastoideus)

 • pp. powierzchnia przedniej rękojeści mostka, powierzchnia górna końca mostkowego obojczyka

 • pk. wyrostek sutkowaty kości skroniowej, przyległa część kresy karkowej górnej potylicznej

czworoboczny grzbietu (trapezius) cz górna

 • pp. guzowatość potyliczna, więzadło karkowe, wyrostki poprzeczne k. piersiowych

 • pk. koniec barkowy obojczyka, wyrostek barkowy łopatki, grzebień łopatki

półkolcowy (semispinalis)

 • pp. i pk. wyrostki kolczyste sąsiadujących kręgów.

 Zobacz także