Śledź nas na:Stawy stopy, ruchy w nich zachodzące i wykonujące je mięśnie

Staw skokowo - piętowy tylny (art. subtalaris)

 1. łączy kość2. piętową i skokową.

 2. powierzchnie stawowe: powierzchnia stawowo skokowa tylna i powierzchnia stawowa piętowa tylna.

 3. więzadła:

 • skokowo - piętowe tylne, przednie, przyśrodkowe, boczne i międzykostne (lig. talocalcaneum posterius, anterius, mediale, laterale et interosseum) - stanowi granicę między stawem skokowym przednim i tylnym

 

Staw skokowo - piętowo - łódkowy przedni (art. talocalcaneo navicularis)

 1. to połączenie między kością skokową, piętową i łódkową.

 2. powierzchnie stawowe: kość3. skokowa to główka stawu a panewka to kość4. łódkowa i piętowa.

 3. więzadła:

 • Piętowo - łódkowo - podeszwowe (calcaneonaviculare plantare) - tworzy powierzchnię stawową wraz z kością łódkową i piętową.

 • Skokowo - łódkowe (talonaviculare) z szyjki k. skokowej do powierzchni grzbietowej k. łódkowatej

 • Piętowo - łódkowe i sześcienne (calcaneonaviculare et calcaneocuboideum) tworzą Więzadło rozdwojone (lig bifurcatum)

 

Ruchy w stawach stopy i mięśnie je wykonujące:

Odwracanie stopy:

brzuchaty łydki (gastocnemius)

 • pp. powyżej kłykci przyśrodkowego i bocznego kości udowej

 • pk. guz piętowy (ścięgno achillesa)

płaszczkowaty (soleus)

 • pp. kresa mięśnia płaszczkowatego

 • pk. guz piętowy (ścięgno achillesa)

piszczelowy przedni (tibialis anterior)

 • pp. kłykieć boczny kości piszczelowej

 • pk. kość klinowata przyśrodkowa, pierwsza kość śródstopia

zginacz długi palucha (flexor hallucis longus)

 • pp. tylna powierzchnia strzałki

 • pk. podstawa dalszego członka paliczka

zginacz długi palców (flexor digitorum longus)

 • pp. tylna powierzchnia kości piszczelowej

 • pk. podstawy paliczków dalszych II - V palca

podeszwowy (plantaris)

 • pp. powyżej kłykcia bocznego kości udowej

 • pk. guz piętowy

 

Nawracanie stopy:

strzałkowy długi (peroneus longus)

 • pp. głowa strzałki

 • pk. pierwsza kość śródstopia

strzałkowy krótki (peroneus brevis)

 • pp. ½ kości strzałkowej

 • pk. 5 kość śródstopia

prostownik palców długi (extensor digitorum longus)

 • pp. kłykieć boczny kości piszczelowej, głowa strzałki

 • pk. rozcięgno grzbietowe 2-5 palca

prostownik długi palucha (extensor hallucis longus)

 • pp. powierzchnia przyśrodkowa strzałki

 • pk. powierzchnia grzbietowa podstawy dalszego paliczka palucha

 Zobacz także