Śledź nas na:Zmysły czucia skórnego

Czucie skórne

Skóra zawiera różne typy zakończeń nerwowych, które tworzą tzw. Ciałka krańcowe nerwów. Niektóre z nich to wolne zakończenia nerwowe, inne składają się z zakończeń otorbionych. Receptory skóry służą do odbierania bodźców dotykowych, ucisku, bólu oraz ciepła i zimna.

 

Dotyk- czucie dotyku odbierane jest głównie przez Ciałka Meissnera, łękotki Merkela oraz wolne zakończenia nerwowe. Ciałka Meissnera znajdują się w brodawkach skóry. Najliczniej występują w skórze rąk i stóp, sutków i warg oraz w błonie śluzowej koniuszka języka. Łękotki Merkela położone w brodawkach, szczególnie skóry opuszków palców, pow. Dłoniowej rąk, podeszwowej stóp, na wargach i w jamie ustnej. Wolne zakończenia nerwowe tworzą układ siatkowaty, otaczający podstawę mieszka włoskowego.

Ucisk - receptory ucisku to ciałka blaszkowate Vater-Paciniego. Czucie ucisku nie jest prawdziwym czuciem skórnym, bo ciałka Vater-Paciniego znajduja się także w okostnej, ścięgnach, torebkach stawowych. Receptory czucia skóry to także ciałka Goldo-Mazzoniego występujące w warstwie podbrodawkowej skóry.

Ciepło i zimno - receptory czucia ciepła i zimna to ciałka Ruffiniego i ciałka krańcowe Krausego. Ciałka Ruffiniego znajdują się nie tylko w skórze właściwej i tkance podskórnej ale także w okostnej, omięsnej. Ciałka krańcowe Krausego znajdują się przede wszystkim w blaszce właściwej błon śluzowych i w warstwie podbrodawkowej skóry.

Ból - przewodzą go przede wszystkim nagie zakończenia włókien bezrdzennych. Znajdują się one w powierzchniowych warstwach skóry, w rogówce, w warstwie podbrodawkowej i głębszych warstwach skóry.

 Zobacz także