Śledź nas na:Połączenia strzałkowo - piszczelowe, staw skokowo - goleniowy, ruchy w nim zachodzące i wykonujące je mięśnie.

Ruchy w stawie skokowo - goleniowym i wykonujące je mięśnie:

Zginanie grzbietowe stopy:

piszczelowy przedni (tibialis anterior)

 • pp. kłykieć boczny kości piszczelowej

 • pk. kość klinowata przyśrodkowa, pierwsza kość śródstopia

prostownik palców długi (extensor digitorum longus)

 • pp. kłykieć boczny kości piszczelowej, głowa strzałki

 • pk. rozcięgno grzbietowe 2-5 palca

prostownik długi palucha (extensor hallucis longus)

 • pp. powierzchnia przyśrodkowa strzałki

 • pk. powierzchnia grzbietowa podstawy dalszego paliczka palucha

Zginanie podeszwowe stopy:

brzuchaty łydki (gastocnemius)

 • pp. powyżej kłykci przyśrodkowego i bocznego kości udowej

 • pk. guz piętowy (ścięgno achillesa)

płaszczkowaty (soleus)

 • pp. kresa mięśnia płaszczkowatego

 • pk. guz piętowy (ścięgno achillesa)

piszczelowy tylny (tibialis posterior)

 • pp. kość piszczelowa, strzałka

 • pk. kość łukowata, kość klinowa przyśrodkowa

zginacz długi palucha (flexor hallucis longus)

 • pp. tylna powierzchnia strzałki

 • pk. podstawa dalszego członka paliczka

zginacz długi palców (flexor digitorum longus)

 • pp. tylna powierzchnia kości piszczelowej

 • pk. podstawy paliczków dalszych II - V palca

strzałkowy długi (peroneus longus)

 • pp. głowa strzałki

 • pk. pierwsza kość śródstopia

strzałkowy krótki (peroneus brevis)

 • pp. ½ kości strzałkowej

 • pk. 5 kość śródstopia

podeszwowy (plantaris)

 • pp. powyżej kłykcia bocznego kości udowej

 • pk. guz piętowy

 

 Zobacz także