Śledź nas na:Połączenia strzałkowo - piszczelowe, staw skokowo - goleniowy, ruchy w nim zachodzące i wykonujące je mięśnie.

Staw piszczelowo - strzałkowy (art. tibiofibularis).

 1. Łączy końce bliższe kości goleni.

 2. Powierzchnie stawowe: powierzchnia stawowa głowy strzałki do powierzchni stawowej strzałkowej kości piszczelowej

 3. Ruchy są tutaj nieznaczne, amortyzują odchylenie kostki bocznej w stawie skokowo - goleniowym.

 

Więzadła:

 • przednie głowy strzałki (lig. capitis fibulae anterius) na powierzchni przedniej i tylnej torebki

 • tylne głowy strzałki (lig. capitis posterius)

Więzozrost piszczelowo - strzałkowy (syndesmosis tibiofibularis)

 1. łączy końce dalsze kości goleni.

 2. powierzchnie stawowe: wcięcie strzałkowe dolnego końca k. piszczelowej i powierzchnia przyśrodkowa dalszego końca strzałki.

 3. więzozrost umożliwia nieznaczne odchylenie obu kostek w ruchach zgięcia grzbietowego stopy.

 4. więzadła:

 • piszczelowo - strzałkowe przednie (lig. tibiofibulare anterius)

 • piszczelowo - strzałkowe tylne (lig. tibiofibulare posterius)

 

Błona międzykostna goleni (membrana interossei cruris) - rozpięta jest między brzegami międzykostnymi strzałki i piszczeli. Włókna jej biegną skośnie od kości piszczelowej do strzałki. Włókna błony są silnie napięte co uniemożliwia przesuwanie się obu kości goleni w kierunku podłużnym.

Staw skokowo - goleniowy (art. talocruralis)

 1. Łączy końce dalsze kości podudzia z kością skokową.

 2. powierzchnie stawowe: bloczek kości skokowej i powierzchnia stawowa dolna kości piszczelowej, oraz powierzchnie stawowe obu kostek - przyśrodkowej i bocznej.

 3. To staw zawiasowy z poprzeczną osią ruchu.

 4. Ruchy: zgięcie grzbietowe i powierzchniowe stopy.

 5. więzadła:

 • trójgraniaste (lig. deltoideum) przyśrodkowe (mediale) - dzielie się na 4części: 1piszczelowo łódkowa, pars tibionavicularis 2piszczelowo skokowa przednia, tibiotalaris anterior 3piszczelowo piętowe, tibiocalcanea 4piszczelowo skokowe tylne tibiotalaris posterior. od kości przyśrodkowej do podpórki kości piętowej oraz do kości skokowej i łódkowatej.

 • skokowo - strzałkowe przednie i tylne (ligg. talofibularia) - od kostki bocznej do szyjki, bloczka, wyrostka i guzka bocznego wyrostka tylnego kości skokowej.

 • piętowo - strzałkowe (lig. calcaneofibulare) - między kostką boczną a kością piętową.

 Zobacz także