Śledź nas na:Morfologia szkieletu kończyny dolnej

KOŚCI PODUDZIA - ossis cruris

STRZAŁKA - fibula

 • caput fibulae - głowa kości strzałkowej

 • facies lateralis - powierzchnia boczna

 • margo anterior - brzeg przedni

 • margo interosseus - brzeg międzykostny

 • malleolus lateralis - kostka boczna

 • facies articularis malleolis - powierzchnia stawowa kostkowa

PISZCZEL - tibia:

z przodu:

 • condylaris lateralis - kłykieć- boczny

 • condylaris medialis - kłykieć- przyśrodkowy

 • tuberositas tibiae - guzowatość- piszczeli

 • margo interosseus - brzeg międzykostny

 • facies medialis - powierzchnia przyśrodkowa

 • margo anterior - brzeg przedni

 • facies lateralis - powierzchnia boczna

 • malleolus medialis - kostka przyśrodkowa

z góry:

 • eminentia intercondylaris - wyniosłość- międzykłykciowa

 • area intercondylaris posterior - pole międzykłykciowe tylne

 • tuberculum intercondylare madiale - guzek międzykłykciowy przyśrodkowy

 • facies articularis superior - powierzchnia stawowa górna

 • area intercondylaris anterior - pole międzykłykciowe przednie

 • tuberculum intercondylare laterale - guzek międzykłykciowy boczny

z tyłu:

 • facies articularis fibularis - powierzchnia stawowa strzałkowa

 • foramen nutricium - otwór odżywczy

 • facies posterior - powierzchnia tylna

 • incisura fibularis - wcięcie piszczelowe

 • malleolus medialis - kostka przyśrodkowa

 • sulcus malleolaris - bruzda kostkowa

 • margo medialis - brzeg przyśrodkowy

 • linea musculu solei - kresa mięśnia płaszczkowatego

z dołu:

 • facies articularis inferior - powierzchnia stawowa dolna

 • facies articularis malleoli - powierzchnia stawowa kostkowa

 

KOŚCI STOPY - ossa pedis:

 • calcaneus - kość piętowa

 • talus - kość- skokowa

 • os cuboideum - kość- sześcienna

 • os naviculare - kość- łódkowata

 • os cuneiforme laterale - kość- klinowata boczna

 • os cuneiforme mediale - kość klinowata przyśrodkowa

 • os cuneiforme intermedium - kość klinowata pośrednia

 • ossa metatarsale - kości śródstopia (I - V)

 • phalanx proximalis - paliczek bliższy

 • phalanx media - paliczek środkowy

 • phalanx distalis - paliczek dalszy

 Zobacz także