Śledź nas na:Naczynia i węzły chłonne

Układ naczyń chłonnych czyli układ limfatyczny rozgałęzia się w całym organizmie i zorganizowany jest według określonego systemu. Naczynia chłonne zaczynają się siecią naczyń włosowatych. Z tej sieci wychodzą naczynia o małej średnicy, uchodzące do węzłów chłonnych. Stąd wychodzą naczynia o większej średnicy w odpowiednio mniejszej liczbie. Z ostatniego skupiska węzłów naczynia uchodzą do naczyń żylnych.

NACZYNIA CHŁONNE - zaczynają się siecią naczyń włosowatych. Chłonka z tych naczyń dostaje się do węzłów chłonnych, skąd wypływa mniej licznymi, ale posiadającymi większą średnicę naczyniami wyprowadzającymi. Na drodze przepływu chłonki może być kilka stacji węzłów chłonnych. Większe naczynia chłonne tworzą pnie lub przewody.

Budowa: ściany naczyń chłonnych budową przypominają żyły. Naczynia włosowate mają ściany zbudowane ze śródbłonka. Część naczyń limfatycznych włosowatych rozpoczyna się ślepymi woreczkami, których ściana jest przepuszczalna dla płynów i elementów morfotycznych.

Ściana naczyń większych składa się z trzech warstw:

  • błony wewnętrznej

  • błony środkowej

  • błony zewnętrznej.

Naczynia limfatyczne posiadają liczne zastawki typu kieszonkowego, co sprawia że limfa płynie tylko w jednym kierunku.

Przewody i większe naczynia chłonne: chłonka z całego organizmu zbiera się w obu wielkich naczyniach limfatycznych, zwanych przewodami.

  • Przewód chłonny prawy - powstaje z połączenia pnia oskrzelowo - śródpiersiowego, prawego pnia szyjnego i prawego pnia podobojczykowego.

  • Przewód piersiowy - dzieli się na część brzuszną, piersiową i szyjną. Zaczyna się rozszerzeniem zwanym zbiornikiem mlecza. Do zbiornika tego uchodzą pnie jelitowe i pnie lędźwiowe. Od zbiornika mlecza przewód biegnie ku górze i przechodzi przez przeponę do tylnego śródpiersia. W części piersiowej można wyróżnić- odcinek dolny i górny. Jamę klatki piersiowej opuszcza przez otwór górny. Obydwa przewody chłonne prawy i piersiowy uchodzą ostatecznie do żył ramienno - głowowych prawej i lewej.

 

WĘZŁY CHŁONNE - to narządy zbudowane głównie z tkanki łącznej siateczkowej, otoczonej torebką łącznotkankową. Kształtem przypominają ziarno fasoli a ich średnica waha się od 2 - 30 mm. Pod torebką węzła znajduje się przestrzeń zwana zatoką brzeżną węzła, od których wgłąb węzła odchodzą zatoki pośrednie kończące się w zatokach końcowych.

Chłonka z naczyń doprowadzających do węzła wlewa się do zatoki brzeżnej skąd płynie do naczyń wyprowadzających.

Węzły chłonne występują w grupach od kilku do kilkunastu sztuk. Liczba ich wynosi 360 - 1200. węzły chłonne są miejscem w którym powstają limfocyty, a zatem pełnia funkcję ochronną. Przypisuje się im również zdolność wytwarzania przeciwciał.

CHŁONKA - to płyn który w przeciwieństwie do krwi w różnych częściach swego układu ma różny skład i wygląd.

Przeważnie ma lekko żółtawą barwę i skład chemiczny podobny jak osocze krwi. Natomiast limfa naczyń chłonnych jelita, gdy transportuje tłuszcze staje się płynem mętnym o zabarwieniu żółtomlecznym i stąd nazwa - mlecz. Chłonka ma dość dużą i zmienną zawartość limfocytów, 2 - 20000/1mm.

 Zobacz także