Śledź nas na:Klatka piersiowa i jej funkcje z uwzględnieniem połączeń żeber z mostkiem i kręgami

Klatka piersiowa ma kształt ściętego u szczytu stożka spłaszczonego nieco w osi strzałkowej.

Wyróżniamy na niej ścianę przednią, tylną oraz dwie ściany boczne.

 • ściana przednia - utworzona przez mostek i chrząstki żeber jest najkrótsza, ustawiona pochyło.

 • ściany boczne - są najdłuższe, tworzą je przednie części żeber kostnych, między którymi są przestrzenie międzyżebrowe

 • ścianę tylną tworzy odcinek piersiowy kręgosłupa i tylne części żeber.

Ściany ograniczają przestrzeń, (jamę klatki piersiowej) stanowiącą osłonę dla znajdujących się wewnątrz narządów - serca, płuc i wątroby.

Klatka piersiowa ma dwa otwory: górny i dolny.

 • Otwór górny ma kształt nerkowaty, a jego płaszczyzna jest skierowana ku przodowi i dołowi pod kątem ok. 30 stopni.

 • Otwór dolny jest znacznie większy niż górny i ma bardziej nieregularny kształt.

Klatka piersiowa wykazuje różnice płciowe. U kobiet jest krótsza w skutek mniej spadzistego przebiegu żeber i krótszego mostka, a jej otwór dolny jest większy niż u mężczyzn.

Klatka piersiowa bierze też udział w oddychaniu. W czasie wdechu unosi się a w czasie wydechu opada.

 

STAWY ŻEBROWO - KRĘGOWE

stawy głów żeber:

 • powierzchnie stawowe: głowy żeber I - VII i odpowiadające im dołki żebrowe.

 • Więzadła: śródstawowe głowy żebra - rozpięte między grzebieniem głowy żebra a krążkiem międzykręgowym, oraz więzadło promieniste głowy żebra.

 • To staw czynnościowo sprzężony, a ruch żeber jest niewielki.

 

stawy żebrowo - poprzeczne:

 • powierzchnie stawowe: pow. stawowe guzków żeber i dołki żebrowe wyrostków poprzecznych kręgów piersiowych.

 • Więzadła: występuje kilka więzadeł żebrowo poprzecznych między szyjką żebra a wyrostkami poprzecznymi leżącymi wyżej lub na tym samym poziomie.

 • To również staw czynnościowo sprzężony a ruch żeber jest tu nieznaczny.

 Zobacz także