Śledź nas na:

Anatomia - Artykuły

  • liczba prac:

Zmysły czucia skórnego

Czucie skórne Skóra zawiera różne typy zakończeń nerwowych, które tworzą tzw. Ciałka krańcowe nerwów. Niektóre z nich to wolne zakończenia nerwowe, inne składają się z zakończeń otorbionych. Receptory skóry służą do odbierania bodźców dotykowych, ucisku, bólu oraz ciepła i zimna.

Charakterystyka i funkcje powłok ciała

Powłoka wspólna odgradza i ochrania organizm od szkodliwych czynników środowiska zewnętrznego, ale także pozwala na nawiązanie z nim kontaktu przez receptory wchodzące w jej skład. Powłoka wspólna składa się ze skóry, oraz jej wytworów - gruczołów, paznokci i włosów.

Układ wydalniczy ze szczególnym uwzględnieniem budowy i funkcji nerki

Zadaniem układu moczowego jest wydalanie z ustroju zbędnych produktów przemiany materii oraz utrzymywanie równowagi wodnej i elektrolitycznej ustroju. Funkcje te spełniają głównie nerki, oraz drogi wyprowadzające mocz: kielichy nerkowe, miedniczki nerkowe, moczowody, pęcherz moczowy i cewka moczowa.

Naczynia i węzły chłonne

Układ naczyń chłonnych czyli układ limfatyczny rozgałęzia się w całym organizmie i zorganizowany jest według określonego systemu. Naczynia chłonne zaczynają się siecią naczyń włosowatych. Z tej sieci wychodzą naczynia o małej średnicy, uchodzące do węzłów chłonnych. Stąd wychodzą naczynia o większej średnicy w odpowiednio mniejszej liczbie. Z ostatniego skupiska węzłów naczynia uchodzą do naczyń żylnych.

Układ krążenia, jego podział i rola poszczególnych elementów

Zasadniczą czynnością układu naczyniowego jest przenoszenie tlenu i substancji odżywczych do wszystkich tkanek, oraz usuwanie z nich produktów przemiany materii i odprowadzenie ich do narządów wydalających. Bierze on również udział w regulacji temperatury ciała. Układ naczyniowy ma również powiązanie z tkankami i narządami które maja zdolność regeneracji krwi i chłonki. Układ naczyniowy najogólniej można podzielić na część krwionośną i chłonną (limfatyczną). Do części krwionośnej należy zaliczyć serce, naczynia krwionośne i krew, a do części chłonnej - naczynia chłonne, węzły chłonne i chłonkę (limfę). Do narządów regenerujących krew i chłonkę należą: szpik kostny i węzły chłonne oraz grasica i śledziona.

Budowa i funkcje serca, z uwzględnieniem naczyń wieńcowych oraz układu przewodzącego serca

SERCE - to mięśniowy, stożkowatego kształtu narząd układu krwionośnego. Znajduje się w śródpiersiu przednim. W sercu oprócz podstawy i koniuszka wyróżnia się trzy powierzchnie: przednią - mostkowo - żebrową, tylno - dolną - przeponową i powierzchnię płucną, łącząca obie poprzednie powierzchnie tworząc brzeg lewy. Po stronie prawej między powierzchnia mostkowo żebrową a przeponą zaznacza się brzeg prawy.

Charakterystyka narządów zmysłów

Narządy zmysłów są przystosowane do odbierania bodźców ze środowiska zewnętrznego i z wnętrza ustroju. Pobudzone komórki nerwowe danego narządu przekazują impulsy bezpośrednio na swoje neuryty. Impulsy są dalej przekazywane przez nerwy zmysłowe do mózgowia, trafiając do określonych okolic kory mózgu.