Śledź nas na:

Anatomia - Artykuły

  • liczba prac:

Połączenia miednicy i ich rozwój w ontogenezie

Kość miedniczna zaliczana jest do największych kości szkieletu. W dzieciństwie aż do okresu pokwitania, składa się z trzech części oddzielonych od siebie warstwą chrząstki: kości biodrowej, kości kulszowej i kości łonowej. Dopiero w wieku około 16 do 18 roku życia następuje zrost kości w jedną część w obrębie dużej panewki stawowej. Kość łonowa i kulszowa ograniczają duży otwór zasłonowy. Kość biodrowa stanowi górno - tylną część kości miednicznej.

Morfologia szkieletu kończyny dolnej

KOŚĆ MIEDNICZNA - os coxae: z przodu: spina iliaca anterior superior - kolec biodrowy przedni górny crista iliaca - grzebień biodrowy ala ossi ili - talerz kości biodrowej

Stawy i ruchy obręczy kończyny górnej

STAW BARKOWO - OBOJCZYKOWY (articulatio acromioclavicularis) łączy obojczyk z łopatką powierzchnie stawowe: koniec barkowy obojczyka i brzeg przyśrodkowy wyrostka barkowego łopatki to staw nieregulrny, III stopnia swobody ruchy: unoszenie - obniżanie, wysuwanie - cofanie, skręt wewnętrzny - skręt zewnętrzny to ruchy obrotowe

Morfologia szkieletu kończyny górnej

OBOJCZYK - clavicula: od góry: extremitas acromialis - koniec barkowy extremitas sternalis - koniec mostkowy facies articularis sternalis - powierzchnia stawowa mostkowa

Anatomiczna budowa mięśnia. Klasyfikacja mięśni

Włókno mięśniowe poprzecznie prążkowane szkieletowe jest długą cylindryczną zespólnią komórkową. Włókno otoczone jest błoną zwaną sarkolemmą, która pokryta jest cienką warstewką tkanki łącznej, tzw. śródmięsną. Wnętrze włókna mięśniowego wypełnione jest sarkoplazmą.

Staw biodrowy, ruchy w nim zachodzące i wykonujące je mięśnie

STAW BIODROWY (art. COXAE): łączy kość 2. miednicy i udową. powierzchnie stawowe: powierzchnia księżycowata (facies lunata) i głowa kości udowej (caput femoris) to staw kulisty panewkowy, III stopień swobody. ruchy: zginanie - prostowanie, odwodzenie - przywodzenie, nawracanie - odwracanie