Śledź nas na:

Anatomia - Artykuły

  • liczba prac:

Mięśnie mimiczne

Mięśnie mimiczne leżą na twarzy i sklepieniu głowy. Pochodzą z mięśniówki skórnej szyi. Przyczepiają się do skóry, przez co mogą ją napinać i poruszać, nadając twarzy określony wyraz. Powodują one także otwieranie i zamykanie szpar powiekowych, szpary ustnej i w pewnym stopniu nozdrzy, mruganie powiek, ruchy policzków.

Budowa, funkcje i osobniczy rozwój czaszki

Czaszka tworzy osłonę kostną dla mózgowia i narządów zmysłów, oraz dla początkowych odcinków układu pokarmowego i oddechowego. Na czaszce wyróżnia się dwie różne części: mózgoczaszkę (neurocranium) i trzewioczaszkę (splanchnocranium).

Mięśnie brzucha

MIĘŚNIE BRZUCHA m. RECTUS ABDOMINIS - prosty brzucha pp. powierzchnia zewn. chrząstek żebrowych V-VII, wyrostek mieczykowaty pk. gałąź górna kości łonowej, przednia powierzchnia spojenia łonowego

Stawy stopy, ruchy w nich zachodzące i wykonujące je mięśnie

Staw skokowo - piętowy tylny (art. subtalaris) łączy kość2. piętową i skokową. powierzchnie stawowe: powierzchnia stawowo skokowa tylna i powierzchnia stawowa piętowa tylna. więzadła: skokowo - piętowe tylne, przednie, przyśrodkowe, boczne i międzykostne (lig. talocalcaneum posterius, anterius, mediale, laterale et interosseum) - stanowi granicę między stawem skokowym przednim i tylnym

Staw kolanowy, ruchy w nim zachodzące i wykonujące je mięśnie

Staw kolanowy (art. genus) (udowo-piszczelowy) łączy udo z podudziem powierzchnie stawowe: powierzchnie stawowe górne (facies articulares superiores) kłykcie k. udowej (głowa) i kłykcie k piszczelowej (panewka). to staw zawiasowy „zmodyfikowany" II stopnia swobody ruchy: zginanie - prostowanie, ruch obrotowy podudzia. występują łąkotki boczna i przyśrodkowa.